Industriell LED

Snabb utveckling premieras på UV-marknaden

Det senaste året har fokus på nya chip till största delen varit utvecklingen av UVC för desinfektion och sterilisation där marknaden visat en mycket kraftig tillväxt. Under 2021 ser vi dock en generell tempohöjning avseende utveckling av UV-led i ett bredare perspektiv, då det finns stora fördelar med tekniken inom flera områden. Den stora trenden inför 2021 är att fler företag även väljer kompletta lösningar. Det är en naturlig del av utvecklingen då vi ser att tiden från idé till färdig produkt, klart för lansering, minskar drastiskt.

Bakgrunden till det skifte vi nu ser är att vårt traditionella sätt att utveckla i Norden, utmanas av innovativa internationella företag som har en annan syn på vad företagets kärnkompetens är och därför drivs av helt andra incitament. En traditionell produktportfölj väljs ofta bort för att istället fokusera på möjligheten att skapa affärer på snabbväxande marknader. Tidigare var företag till stor del beroende av sitt nätverk av återförsäljare och distributörer – ofta ett geografiskt avgränsat område där exklusiv distribution var viktig. Den delen förändras i takt med att näthandeln blir mer utvecklad för industriprodukter. Så snart en ny produkt är klar för marknaden, kan den idag med direktdistribution nå hela världen utan mellanhänder.

Träffsäkerheten i hur en produkt tas emot på marknaden är beroende, precis som på traditionellt sätt, av hur väl affärsutvecklingen genomförts med marknads- och konkurrensanalys. Den stora skillnaden är att om produktutvecklingen går snabbare, så måste man våga spänna bågen mer.

 

 

Fokusera resurserna

UV-modulerna utgör den markant största komponentkostnaden och blir således avgörande för den kompletta produktens totala pris. En annan viktig faktor för att säkra konkurrenskraft är att tidigt beakta den gyllene triangel av önskad uteffekt, drivning och kylning som alla är beroende av varandra.

I utvecklingsarbetet är det viktigt att vara på plats och arbeta nära tillverkningsenheterna för att få en hävstång av nya tekniska innovationer från wafer till substrat. Exempelvis tar det normalt flera år från dess att en produkt är klar i en UV-modul när man använder flip chip, eller vertikalt chip, tills dess att samma teknik finns klar för distribution för den allmänna marknaden i det traditionella SMD-formatet.

Volym styr optimering

Förr eller senare i en produktutveckling kommer man till beslutstidpunkten för vilken teknisk lösning den första UV-generations lansering kommer att innehålla. Det valet baseras på en mängd olika parametrar som viktas för och emot olika lösningsalternativ. Som i all produktutveckling är det enkelt att välja standardkomponenter och bygga ett montage, men å andra sidan öppnar det direkt för konkurrens från lanseringsdagen. Teknikhöjden riskerar i det fallet att bli för låg och möjligheten att göra en lönsam affär minskar snabbt med tiden. Att skapa en produkt som är av helt unika komponenter kan istället medföra en för lång utvecklingstid och därmed en fördröjd lansering där man redan är förbisprungen av andra tekniska lösningar.

Vår erfarenhet på Check Point Group är att det finns komponenter som är väl värda att optimera för att skapa en unik lösning, men ändå ha en snabb och enkel utveckling. UV-modulerna är utan tvekan väl investerad tid att designa från grunden och optimeras dessa medför det en kostnadseffektivitet rakt genom hela produkten.

Vi väntar med spänning på nya utmaningar

Den nya marknaden för UV-system är driven av behov och önskan om tidsbesparande teknik. Det är en marknad som har revolutionerat många områden. I stort sett har tekniken flyttat ut från avancerad industriell produktion till att blivit en vanligare förekommande lösning på mindre produktionsanläggningar där stationära system kompletteras med handhållna enheter för mindre arbeten. För träförädling och industriell möbelproduktion har tekniken funnits tillgänglig en längre tid. Den trend som vi nu ser är att handhållna och portabla enheter blir vanligare och används som en naturlig del i mer manuell produktion. Framöver kommer UV-handenheter att bli lika vanliga i en hantverkares vardag som en skruvdragare, eller andra elektriska verktyg.

Marknaden öppnar för att hantverkare, montörer och produktionspersonal kan spara mycket tid genom att använda UV-teknik. De vanligast förkommande renoveringar i bostäder, som exempelvis kök och badrum, innehåller många timmars restid för att kunna ha flera arbeten på gång samtidigt i väntan på torktider. Inom byggnation och Prefab handlar det om att man kan minska bundet kapital genom snabbare genomloppstider i produktionen. Det är något som drastiskt förändras när man använder UV-teknik möjligheten finns att korta ner dagars väntetid till minuter.

 

Konvertering sker branschvis

För försäkringsbolag har UV-utrustning för bilglas gjort att man sparar stora pengar på att snabbt och enkelt kunna laga en skada, istället för att byta en vindruta. Idag finns UV-härdning på så gott som samtliga glasverkstäder. På samma sätt ser man nu hur utrustningar för lackverkstäder reducerar reparationstider som  kommer både kund och försäkringsbolag tillgodo. Idag finns möjligheten att göra en fullgod lackreparation under tiden som kunden väntar. Det sparar självklart stora kostnader i form av att kunden inte behöver lånebil samt att verkstaden med rätt utrustning får fler jobb. Om rätt utrustning kan innebära en ökad konkurrenskraft för en lackverkstad, så innebär det att hela branschen kommer att konvertera så småningom och utrustningen blir en naturlig del i verkstaden.

Blir det en liknande utveckling för måleribranschen, eller kanske även för hemmafixaren? Det kommer sannolikt att bli så att gränsen mellan proffsprodukter och hemmafixare blir tydligare framöver. Hemmafixaren har tid att vänta på att spackel och färg ska torka och har därför inget direkt incitament att investera i utrustning. För en professionell målare finns det all anledning att investera i en teknik som gör att man kan reducera torktider. Den drivande faktorn även i detta fall kan bli försäkringsbolag som vill reducera kostnaden för ett försäkringsärende och därigenom välja att samarbeta med företag som har rätt utrustning.

För våtutrymme så finns det idag ett stort antal våtrumssystem som är godkända. Vattenskador i våtrum är en stor kostnad för samhället och uppskattas till 6-10mdr per år[1]. Ett läckande tätskikt, eller en komplett ombyggnad av att våtutrymme är kostsamt och innefattar en stor del arbets- och restid för hantverkaren. Med en framtida lösning för att härda tätskikt med UV-teknik kan man sannolikt reducera kostnaderna dramatiskt. Det förutsätter självklart att minst ett kemiföretag utvecklar en lösning för att kunna använda en kemi som UV-härdas.

Vår bedömning är att det finns många användningsområden för UV-teknik och vi ser med spänning fram emot vilka uppdrag för utveckling som startar under 2021 – Vilken blir nästa bransch som konverteras till UV-teknik?

[1]https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/forsakring/forebygga-skador/vattenskador/tatskikt/test-av-tatskikt/

Vill du veta mer UV-LED?

Kontakta Ola Kristensson på

ola.kristensson@checkpointgroup.se
Mobil: +46 761343888
Skype: olacpc